Svår arbetssituation för socialsekreterare

Många socialsekreterare klarar inte att leva upp till socialtjänstlagens mål på grund av för hög arbetsbelastning. Det framgår av en telefonundersökning bland 418 socialsekreterare som Synovate -Temo har gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Lena Lindahl är tillförordnad chef vid socialförvaltningens barn- och ungdomssektion i Luleå. Hon har arbetat som socialsekreterare sedan början av 1980-talet och märker tydligt att kraven har blivit svårare att leva upp till.

- Vi har fyra månaders utredningstid, men i och med att det är ganska kaotiska arbetsförhållanden ibland så är det klart att det påverkar hur man kan följa de här intentionerna, säger hon och berättar att utredningstiderna ofta kan fördubblas.

I Synovate-Temos undersökning har sju av tio socialsekreterare svarat att antalet arbetsuppgifter har ökat under de fem senaste åren. Fyra av tio anser att jobbet blivit stressigare.

Vid barn- och ungdomssektionen i Luleå har också antalet anmälningar ökat, bland annat som en följd av att många barn och ungdomar i dag lever i mer osäkra familjeförhållanden. Lena Lindahl säger att det här gör det ännu svårare att jobba som socialsekreterare.

- Det kan bli så att direkt när man kommer till jobbet så börjar man känna sig stressad. Kanske vaknar man på nätterna och tänker på saker som man har glömt att göra, säger hon.