Rovdjur jagar fåglar i nationalpark

Det för Sverige ovanliga rovdjuret mårdhund befinner sig ute på Haparanda Sandskär fågelstation. Stationen är också nationalpark och mårdhunden har där setts jaga fåglar.

Personalen som bemannar fågelstationen misstänker att det är en mårdhund som har söndrat de nät som används vid infångandet och ringmärkningen av fåglar.

Nu har de ansvariga för fågelstationen kontaktat Länsstyrelsen för vidare hantering av ärendet.

Mårdhunden har troligtvis tagit sig dit över isen från Finland. Länsstyrelsen är de som har ansvar för naturvården inom hela nationalparken, Haparanda Sandskär.