Riksdagsledamöter dåliga på homosexuellas rättigheter

Kristdemokraten Erling Wälivaara och moderaten Krister Hammarberg från Luleå är bland de sämsta riksdagsledamöterna att verka för lika rättigheter för de homosexuella. Det visar en undersökning av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.

RFSL har bland annat kollat hur många motioner, som riksdagsledamöterna skrivit sedan 2002 och resultatet är att det är en mindre grupp, som varit mycket aktiva, även tvärpolitiskt, och att kristdemokraterna är sämst och de har till och med fått minuspoäng på grund av att de motarbetat de homosexuellas rättigheter. Moderaterna är näst sämst enligt RFSL:s poängsättning.

När det gäller länets riksdagsledamöter är folkpartisten Anna Grönlund-Krantz bäst och därefter följer miljöpartisten Peter Eriksson och vänsterpartisten Siv Holma. Sedan kommer en rad socialdemokraterna och sist moderaten Anna Ibrisagic plus Hammarberg och Wälivaara.