Ringmärkare vill få bort rovdjur

Fågelstationen Haparanda Sandskär vill att länstyrelsen gör något åt den mårdhund som misstänks ha dödat flera av de fåglar som har fångats in i nät av ringmärkare.

Fågelstationen Haparanda Sandskär misstänker att en mårdhund har tagit fåglar som funnits i det nät som de använder för ringmärkning och de vill därför nu få bort djuret som enligt regler är fredlös. Det betyder att den inte är önskvärd i Sverige och att den får skjutas året om.

Det finns dock ett problem menar Per-Anders Jonsson, som jobbar med naturvårdsfrågor på länsstyrelsen. Mårdhunden befinner sig i en nationalpark och i alla nationalparker råder det jaktförbud.

Trots förbudet kan länsstyrelsen ge dispens och huruvida det händer kommer att beslutas de närmaste dagarna. I området där mårdhunden har setts häckar de sällsynta dvärgsparvarna och ringmärkare vill inte riskera dessas liv.