Elever i Norrland lär sig om HBT

Svenska lärare kan inte hantera frågor om sexuell läggning och homofobi. Det visar en en undersökning som Lärarförbundet presenterade på tisdagen. 92 procent av de tillfrågade lärarna säger att de inte har fått någon utbildning i hur de ska hantera sådana frågor. I Norrbotten kommer dock eleverna att få veta mer om HBT-frågor. Sex miljoner kronor har beviljagts till RFSL Nords nya projekt ”Ett bättre HBT-Norrland”.

Om ett par veckor startar Projektet ”Ett bättre HBT-Norrland”, som är unikt för Sverige. Ingen informationskampanj i den här omfattningen har tidigare gjorts för högstadie- och gymnasieungdomar i de här frågorna.

RFSL Nord har aldrig heller fått ett större bidrag. Sex miljoner kronor fördelade på tre år. Den största delen kommer från allmäna arvsfonden, men även ungdomsstyrelssen har skjutit till pengar.

– Att unga får den här informationen är viktigt, inte minst för att lärarna som är så dåliga på det, tycker systrarna Josefin och Petra Silverberg, som snart börjar gymnasiet i Luleå.