Färre räddningsuppdrag i fjällen

Trots att turisterna enligt Svenska turistföreningen har blivit fler, har antalet insatser i fjällen minskat under de senaste åren. Per-Erik Turtola, samordnare för fjällräddningen i Norrbotten, tror att ökad information kan vara en orsak till minskningen.

Bara under den sista veckan har fjällräddningen organiserat två räddningsaktioner. Den första förra veckan, då en man omkom norr om Rapadalen i Sareks nationalpark, när han föll ner i en djup glaciärspricka. Den senaste igår då fjällräddningen fick rycka ut när en man satt fast på en glaciär i Jokkmokksfjällen. Ändå visar siffrorna att antalet räddningsaktioner har sjunkit. Från 46 år 2000, till 28 förra året.

- Jag utgår från att det har informerats mer och mer, bland annat från de lokala fjällsäkerhetskommitéerna som fiinns i fjällkommunerna över hela landet. Folk börjar kanske ta åt sig det nu, säger Per-Erik Turtola.

Han tror också att många blir mer försiktiga när de hör och läser om andra som råkar illa ut. Och Per-Erik Turtola säger att allt fler börjar använda GPS-sändare.

- Det är kanske en annan generation som börjat vara ute mer nu och som anammar tekniken, speciellt GPS. Då kan de se på kartan var de befinner sig och hur de kan ta sig till bebodda trakter, säger han.