Möjlig sjöfartsled i arktiska vatten

På den arktiska parlamentariska konferens som inleds i Kiruna idag diskuteras bland annat om det framöver kan bli möjligt att ha en sjöfartsled rakt genom arktiska vatten.

Frågan om en sjöfartsled står på dagordningen på den arktiska parlamentariska konferens som inleds i Kiruna idag. Närmare 150 deltagare från elva länder ska diskutera en lång rad frågor om bland annat miljö, forskning, utbildning och kommunikationer.

Det arktiska området är eftertraktat. Inte minst för sina stora rikedomar. Här finns enligt uppskattningar en fjärdedel av världens olje- och gastillgångar. Konferensen hålls varannat år och bland annat Tromsö i Norge och Nuuk på Grönland har varit värdorter.