E-hälsacenter miljöpartistiskt önskemål

Ett nationellt E-hälsacenter till Norrbotten vill miljöpartiet ha. E-hälsa handlar om olika slags elektroniska distanstjänster som till exempel möjligheten att skicka EKG från ambulans till sjukhus.

Sedan tidigare finns CDH, Centrum för distansöverbyggande hälso- och sjukvård, som arbetar med tekniklösningar för sjukvården. Det drivs av landstinget, Luleå och Bodens kommuner och Luleå Tekniska Universitet.

Nu vill Agneta Granström från miljöpartiet ta tillvara på de resurser som hon tycker finns i länet och bredda samarbetet med fler av Norrbottens kommuner och företag. Ett nationellt uppdrag skulle också ge pengar från riksdag och regering.

- Vi är ett glest befolkat län. Vi har alla förutsättningar att utveckla produkter för glesbygden och fungerar det i glesbygden då fungerar det också i tätorten, säger Agneta Granström.