Försäljning av skallerormskött läggs på is

Skallerormsköttet i mataffärerna är olagligt då importören saknar införseltillstånd. Det nödvändiga tillståndet är nu sökt men i väntan på att allt ska bli klart så levereras inget ormkött.

Karin Hansén på Viltpoolen AB säger att de nu har satt igång med en ansökan om införselstillstånd. Men att det är besvärligt att ansöka eftersom Livsmedelsverket saknar ansökningsblanketter för reptilkött.

Hon säger också att Livsmedelsverkets egna veterinärer tidigare har inspekterat och godkänt alla papper. Föreskrifterna om särskilt införseltillstånd för reptilkött trädde i kraft den 1 januari i år.