Flertalet bilister utan ersättning

Vägverket kommer inte att ersätta de bilägare som fått fordonsskador på E 4 mellan Sangis och Haparanda, från oktober förra året till den 27 mars i år. Det beror på att man på Vägverkets juridiska avdelning anser att den entreprenör som anlitats har gjort vad som kan krävas för att stenskott ska undvikas. De skador som uppkommit under slutet av mars och april kommer dock att ersättas.

Någon ersättning kommer inte betalas ut till dem som fått sitt fordon skadat på E 4 mellan Sangis och Haparanda, mellan oktober förra året och 27 mars i år.

- Anledningen är att den entreprenör som anlitats av Vägverket under perioden varnade trafikanterna med sänkt hastighet, stenskottstavlor, omkörningsförbud och daglig sopning av vägsträckan, säger Ola Tingvall på Vägverkets juridiska avdelning.

Totalt har Vägverket fått in runt 600 anmälningar på fordonsskador på sträckan och cirka 50 av dem är från den period som ersätts.