Våld mot kvinnor kan inte dokumenteras

Kvinnor som har blivit utsatta för manligt våld kan inte få sina skador fotograferade på vårdcentralen. Det saknas helt enkelt kameror, och trots att det enligt landstingsfullmäktige gjordes en översyn i våras har ingenting hänt.

Undermåliga kameror på vårdcentraler och sjukhus gör att kvinnor som blivit misshandlade inte kan få sina skador ordentligt dokumenterade. Många av de kameror som finns är helt enkelt så dåliga att det inte är någon idé att ta bilder. Istället beskrivs skadan skriftligt, med mått och utseende. Utan bilder saknas dock viktiga bevis i rätten.

- Jag känner mig jättefrustrerad när jag har varit på vårdcentralen med en kvinna och de inte haft en digitalkamera, säger Eva Engman, vid kvinnojouren i Luleå.

Kvinnojouren i Luleå har uppmärksammat problemet och ett medborgarförslag om en översyn av kamerorna lämnades in till landstinget. Förslaget bifölls och enligt landstingsfullmäktiges protokoll i maj ska en inventering vara gjord, men ute i verkligheten brister det fortfarande.

- Vi förväntar oss att de gör en uppföljning och ser till att alla vårdcentraler, inte bara i Luleå utan i hela länet, har digitalkameror så att det blir bra bevis för kvinnan och bra underlag för rättsintygen, säger Eva Engman.