Gruvarbetet återupptogs efter branden

Arbetet i LKAB gruva i Malmberget återupptogs på morgonen, efter torsdagens brand i en servicestation. Gruvchef Monica Quinteiro säger att rökgaserna är utvädrade och att arbetet i gruvan nu kommer att kunna fortsatta som vanligt.