Överkalix vill inte betala så mycket för vård

Överkallix kommun tar strid mot Statens institutionsstyrelse om räkningen för en flicka som vårdas på ett behandlingshem i Småland.

Kommunen hävdar att dygnsavgiften på 12.000 kronor är för hög för att man ska ha råd att låta flickan vara placerad på hemmet. Kommunen menar att flickans placering får mycket olyckliga så kallade undanträngningseffekter på andra åtaganden i socialtjänsen och erbjuder sig att i stället betala 6.000 kronor per dygn.

Institutionsstyrelsen låter nu Överkallix betala 9.500 kronor per dygn för flickan.