Stationshus försvinner

Banverket ska avveckla närmare 1 000 järnvägsbyggnader i landet. Flera säljs, men dom flesta rivs.

I Norrbotten berörs 52 byggnader och 7 stationshus, men det är inte känt, vilka det gäller.