Samarbete mellan teknikbyar

Teknikbyarna Aurorum Science Park i Luleå och Digipolice i Kemi, som drivs av respektive kommuner, påbörjar ett samarbete inom kort. Syftet är att locka till sig stora företag till de båda städerna. 50 personer har sökt tjänsten som projektledare och samarbetet som påbörjas i höst ska pågå minst två år.