Segdragen tvist med Banverket

För att slutligen färdigställa det kulturmärkta stationsområdet i Sävast vill Bo Gavelin placera ett tillhörande godsmagasin i närheten av de övriga byggnaderna. Banverket som äger marken har dock sagt nej.

För tio år sedan fick Bo Gavelin det då rivningshotade godsmagasinet, mot att han flyttade det från Banverkets mark, vilket han gjorde. Banverket har dock inte låtit Gavelin köpa den mark där han vill att magasinet ska stå.

- Det är ju som att falla på upploppet. Det blir rumphugget allting, om det inte blir komplett, säger Bo Gavelin.

Kommunalråd och muséet har nu gemensamt skrivit brev till Banverket, som säger sig villiga att diskutera kulturmiljön kring stationsområdet.