Stor brandrisk på många platser

Det råder stor brandrisk i stora delar av länet och på vissa platser extrem brandrisk.

Det är stor brandrisk i stora delar av länet. I sydöstra delarna av länet är det extremt stor brandrisk enligt Räddningsverket.

Extrem brandrisk förekommer ofta i samband med långvarig torka och högsommarvärme. Här är det extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling.