Kiruna kan bli framtidens miljöstad

Det nya Kiruna kan bli föregångare i världen som en helt miljövänlig stad. Det var ämnet när organisationen Gröna qvinnor drog igång ett projekt om energiförsörjning.

Gröna Qvinnors ordförande Ewa Larsson reagerade under seminariet i Kiruna starkt på att det inte finns en enda kvinna med bland makthavarna i kommunens planeringsgrupp inför stadsflytten.

- Inte alla synpunkter kommer fram. Det blir mäns erfarenheter som väger, säger Eva Larsson.

Samtidigt som den så kallade översiktsplanegruppen består av åtta män och noll kvinnor har politikerna i Kiruna har sagt att man ska ta extra hänsyn till just kvinnors åsikter om stadsflytten.

- Kvinnor är halva mäskligheten och ska finnas där makten finns. Inte bli tillfrågade och ”ska tas häsyn till”, säger Ewa Larsson.

Gröna qvinnor är en politiskt obunden organisation som jobbar med miljö och jämställdhet. De valde att starta sitt projekt om energiförsörjning i Kiruna, där ett nytt samhälle ska byggas.

Ewa Larsson, samhällsvetare vid Stockholms universitet, säger att det finns studier på att fler kvinnor än män tycker att miljön är viktig.

- Kiruna nu har möjligheten att bli föregångare i världen som en miljövänlig och energisnål stad, i allt från grunden till detaljerna. Då skulle folk som vill se och lära, från hela världen, resa hit. Det skulle bli ett pilotprojekt, säger Ewa Larsson.