Skärpt kontroll i skolkök

Hygienen i förskolornas kök undersöks nu av kommunens miljökontor. Detta efter att nya livsmedelsregler infördes i somras.

På en del mindre förskolor lagas all mat på plats, så ser det till exempel ut på förskolan och föräldrakooperativet Igelkotten i Gammelstad i Luleå. Där är föräldern Anna Hedkvist en av dem som står för matlagningen, som görs helt från början.

- Man försöker hålla normal hygienstandard genom att byta disktrasor och handdukar varje dag, tvätta händerna så fort man har gjort någonting annat, hålla isär disk och matlagning och sedan hur man förvarar maten, kyler och hettar upp. Alla sådana här saker försöker man tänka på när man jobbar här, säger Anna Hedkvist.

De nya livsmedelsregler som trädde i kraft i somras, gör att även mindre ställen som hanterar livsmedel, till exempel små förskolor som lagar sin egen mat, nu berörs av reglerna om livsmedelshantering. Nu besiktigar kommunens miljökontor alla de här ställena för att se om hanteringen håller måttet. Per Andersson är miljöinspektör på Luleå kommun och sköter inspektionerna.

- Begreppet livsmedelsföretag är större nu, vilket innebär att fler berörs av de här lagarna. Men det riktigt nya är kravet på system för egenkontroll, säger han.

Det innebär att alla som hanterar livsmedel ska ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att hanteringen sker på ett bra sätt.