Tillbyggnad vid Porjus kraftstation

För att förbättra säkerheten har miljödomstolen gett Vattenfall AB tillstånd att bygga till dammen vid Porjus kraftstation. Bland annat ska dammen förstärkas och erosionsskyddet förbättras.