Pelletsbygge i Kiruna

NCC har fått i uppdrag av LKAB att bygga en lastnings- och lossningsstation för pellets i Kiruna.

Anläggningen, ingår i ett program för att avsevärt öka produktions- och transportkapaciteten för pellets.

Bygget startar omedelbart och skall vara klart december 2007.

Ordern är värd cirka 150 MSEK.