Kritik mot att Innovation Norrbotten läggs ner

Innovation Norrbotten läggs ner, trots kritik. Uppgiften att att fungera som bollplank och rådgivare till länets uppfinnare läggs istället över på Almi Företagspartner AB.

Beslutet får kritik. Bland andra från Emelie Lindgren, som jobbar åt Inovation Norrbotten. Hon tycker att nedläggningen är slöseri med resurer.

- Beslutet om att lägga ner är väldigt tråkigt, för under de sex år som Innovation Norrbotten funnits så har vi verkligen satsat på ungdomar och anställt personer som jobbat med ungdomar, säger Emelie Lindgren.

Landshövdingen försvarar beslut

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson, försvarar beslutet. Han är ordförande i Längmanska Företagsfonden i Norrbotten, som till hälften äger Innovation Norrbotten. Andra hälften ägs av Norrbottens forskningsråd.

- Situationen har förändrats. Vi får nu mindre pengar från EU:s strukturfonder för den här typen av uppgifter och då har Norrbottens Forskningsråd beslutat att inte längre vara med och finansiera Innovation Norrbotten, säger Per-Ola Eriksson.

Almi tar över stödfunktionen

Regeringen gett Almi Företagspartner uppdraget att jobba med innovationsfrågor. Det kommer enligt landshövdingen därför inte att bli sämre för innovatörer i Norrbotten framöver.

- De vänder sig nu istället till Almi för råd och stöd och kommer att få den hjälp de behöver, försäkrar landshövding Per-Ola Eriksson.

Fotnot:

Almi Företagspartner AB ägs av staten, landstingen och kommunala samverkansorgan. Almi:s uppdrag är bland annat att stimulera Innovationer och nyföretagande.