Vill satsa på fågelforskning

De senaste veckornas rapporter från olika håll i Sverige om att fåglarna blir färre gör att Naturvårdsverket nu vill satsa på fågelforskning. Norrbottens ornitologiska förening finns bland dem som har slagit larm.

Några bra förklaringar till varför fåglarna och arterna blir färre har inte Lars Harnemo, ordförande i Norrbottens ornitologiska förening, eller andra ornitologer i landet. Nästan hälften av de 248 fågelarter som häckar i Sverige minskar i antal, på flera platser i landet har arterna försvunnit helt.

Därför vill nu alltså Naturvårdsverket satsa på fågelforskning, det säger generaldirektör Lars-Erik Linjelund i en artikel i Dagens Nyheter.

Det är ett välkommet besked, säger Åke Lindström, ordförande i Ottenbykommittén, som idag leder delar av arbetet med att bevaka de svenska fågelbestånden.