Glädjebesked för ekologiska köttbönder

Nu finns återigen ett så kallat KRAV-slakteri i Norrland efter att Norrbottensgården slakteri i Luleå från och med september börjat med KRAV-slakt. Ett 20-tal lantbrukare i Norr- och Västerbotten som hade för avsikt att sälja KRAV-slaktat kött drabbades hårt av att KRAV-slakteriet i både Skellefteå och Östersund lades ner år 2004.

Det är projektet ”Ekologiskt kött i norr”, ett samarbete mellan lantbrukare, Norrbottensgården slakteri i Luleå och restauranggrossisten Servera som gör ett KRAV-slakteri i Norrland möjligt igen. För Norrbottensgården slakteri i Luleå innebär KRAV-slakten en marginell produktionsökning, och Restauranggrossisten Servera som åtagit sig att tills vidare köpa och sälja det KRAV-slaktade köttet tror att efterfrågan kommer att öka.

- Efterfrågan på KRAV-slaktat kött finns redan idag och skulle vi inte sälja köttet vi åtagit oss att köpa, så säljer vi det utanför landets fyra nordligaste län, säger Jan Matsson försäljningschef på Servera region nord.

Restauranggrossisten Servera säljer i första hand sitt kött till kommuner och landsting.