Länsstyrelsen kritiserar stadsflyttsgrupp

Länsstyrelsen riktar kritik mot Kiruna kommun för att det inte finns några kvinnor bland makthavarna i planeringsgruppen inför stadsflytten. Det strider mot de nationella jämställdhetsmålen.

- Stora förändringar ska ske i Kiruna och så tillsätter man enbart män. Det är mycket oroväckande, otänkt och bedrövligt dåligt. Det är klart att både kvinnor och män ska finnas med och ge sina kompetenser och synsätt på en så otroligt viktig fråga, säger Britt-Marie Lugnet-Häggberg som är chef för jämställdhetsenheten på länsstyrelsen.

Den nya jämställdhetspolitiken som Riksdagen fattat beslut om säger att det ska vara en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Och det är länsstyrelsen som ska se till att det blir så i Norrbotten. Men någon form av straff kan Kiruna kommun inte få.

- Vi kan bara påpeka att så här ska det naturligtvis inte se ut, säger Britt-Marie Lugnet-Häggberg.

Bland de ordinare politikerna i den så kallade översiktsplanegruppen finns åtta män. Tre partier har kvinnor som ersättare.

För vänsterpartiet är både ordinarie och ersättare män, en av dom är vänsterpartiets gruppledare Niklas Sirén.

- Min bedömning är att det här är knutet till miljö- och byggnämnden, där det traditionellt har suttit många män. Jag tror att det är orsaken till att det är så stor övervikt av män i gruppen.

Niklas Sirén säger att vänsterpartiet kommer att jobba för att göra översiktsplanegruppen större och få in mer folk i den.