Sprängningen i Laisvall misslyckades

Klockan 12 idag var det tänkt att det 86 meter höga landmärket i Laisvall skulle sprängas, men fortfarande står gruvlaven kvar. Den har en lätt slagsida och ingen törs gå i närheten.

Gruvdriften i Laisvall startade 1943 och pågick ända fram till 2001 och återställningsarbetet av området har pågått i fem år.

Enligt de ansvariga krävdes 268 kilo dynamit för att se till att laven förvandlas till grus och aska, men det räckte inte. Efter spräningen står tornet fortfarande kvar, med en lätt lutning i syd-västlig riktning.

- Laisvall har fått sitt eget Sveafält. Den här gruvlaven står kvar. Det blev ett antiklimax, rapporterar Ulf Larsson.