Samrådsmöten om Haparandabanan

Under två dagar håller Banverket samrådsmöten med invånarna i Kalix och Haparanda med anledning av Haparandabanans sträckning.

Idag och i morgon kommer Banverket att hålla samrådsmöten med invånarna i Kalix och Haparanda med anledning av Haparandabanans sträckning.

Enligt projektledaren Lars Bergdahl kommer man i nuläget mer exakt att kunna säga vilka markområden som behövs för att bygga järnvägen.

Efter samrådsmötena kommer Banverket bland annat att göra en miljökonsekvensbeskrivning. Under nästa år kommer järnvägsplanen att ställas ut i Kalix och Haparanda. Då inhämtar de också synpunkter från allmänheten, kommunerna och andra berörda intressenter.

I slutet av 2007 räknar Banverket med att de ska kunna fatta beslut och fastställa järnvägsplanen.