Misstänkt oljeutsläpp i Luleå skärgård

Ett fartyg som under onsdag eftermiddag befinner sig strax utanför Rödkallen i Luleå skärgård ska undersökas efter misstanke om olagligt oljeutsläpp.

Enligt kustbevakningen ser man spår av olja från Luleå hamn och farleden ut mot Rödkallen. För att fastställa storleken på utsläppet ska området undersökas av en helikopter.

Dessutom kommer prover att tas på oljan i vattnet samt ombord på det misstänkta fartyget där man också kommer att förhöra besättningen.

Miljöåklagaren som leder förundersökningen kan ännu inte säga om det är fråga om ett brott eller om det kan komma att leda till något åtal.