Rödhake blev nummer 100 000

På onsdagen ringmärktes den hundratusende fågeln, en rödhake, vid fågelstationen på Haparanda-Sandskär.

Fågelstationen som ligger inom nationalparken Haparanda-Sandskär drivs av Norrbottens ornitologiska förening. Den nystartade 1981, efter att en tillfällig verksamhet bedrivits 1963. I år firar man alltså 25-års jubileum.

Enligt Ingrid Sandahl som är ansvarig för verksamheten är ringmärkningen av den hundratusende fågeln, som blev en rödhake, en milstolpe i fågelstationens historia.

Under perioden juli-oktober bemannas fågelstationen av ideell personal. I år stänger man den 14 oktober.