Beslut om hemvärsvapen senarelagt

Försvarsmaktens översyn av bestämmelser och rutiner i samband med antagning till hemvärnet pågår ännu vid Högkvarterets rikshemvärnsavdelning. Man tittar även på om eventuella ändringar av förvaringsbestämmelserna för hemvärnssoldaternas personliga vapen ska införas. 

Det var efter den tragiska händelsen i Täby i början av juli då en hemvärnssoldat med sin automatkarbin sköt och lindrigt skadade en ung kvinna och därefter begick självmord som hemvärnet fick i uppdrag att analysera händelsen och föreslå åtgärder för att bland annat öka säkerheten vid hemvärnets vapenhantering.

Det ursprungliga uppdraget skulle vara redovisat senast den 1 oktober, men eftersom Försvarsmakten ännu inte har kunnat ta del av den polisutredning som rör själva händelsen, har rikshemvärnschefen bestämt att avvakta med sitt beslut.

– Polis och åklagare kan komma fram till resultat och slutsatser som påverkar mitt åtgärdspaket därför anser jag det klokt att vänta en tid, säger Roland Ekenberg.