Lastfartyget skadat på väg till Luleå

Oljeutsläppet i Luleå skärgård orsakades av en bottenskada på lastfartyget Miramar.

Enligt sjöfartsinspektören Anders Henriksson orsakdes skadan av en grundstötning, till följd av dålig sikt och ouppmärksamhet, när fartyget var på väg till Luleå den 25 september.

Nu kommer Sjöfartsverket att kontrollera omfattningen av skadorna.

När det sedan gäller oljeläckaget är det miljöåklagaren som kommer att fatta beslut om ett eventuellt åtal.