Olaglig upphandlig av Kalix kommun

Olagliga avtal som snedvrider konkurrensen har gjorts av Kalix kommun. Det fastslår Konkurrenskommissionen efter att ha granskat kommunens avtal när det gäller transport och förbränning av sopor.

Enligt lag måste kommunen annonsera upphandlingarna offentligt. Trots det tecknade Kalix kommun avtal värda 8 miljoner kronor, direkt med två företag. Det är fel enligt Konkurrenskommissionen som nu kritiserar kommunens handlande.