Mer samverkan mot hedersrelaterat våld

På Länsstyrelsen i Luleå anordnades det under gårdagen en utbildningsdag för kommunala och ideella arbetare. Enligt utbildare krävs det mer samverkan mellan kommuner och ideella arbetare för att kunna hjälpa fler människor.

Ett 50-tal personer från bland annat socialtjänsten, kvinnojourer och kriminalvården var i länsstyrelsens lokaler i Luleå för att lära sig att bättre bemöta människor som har utsatts för hedersrelaterat våld. Det finns inga exakta siffror på hur många som utsätts för den här typen av våld och det beror på att det finns ett stort mörkertal sa utbildaren Juno Blom från Östergötlands länsstyrelse.

Utbildningen är en del av en landsomfattande satsning som regeringen gör för att ge myndighetspersonal mer kunskap om hedersrelaterat våld. Sammanlagt har regeringen avsatt 180 miljoner kronor för arbetet mot hedersrelaterat våld och hittills har Norrbotten fått 100 000 kronor.

– Det är en stor yta häruppe och inte så många människor vilket gör att man också kanske kan ta emot flickor och pojkar som är utsatta och som behöver skyddas och då gäller det att man har kunskap om hur man på bäst sätt hjälper dem, säger Juno Blom, utbildare från Länsstyrelsen i Östergötland.

En av deltagarna, Gunnel Notelid, arbetar inom vuxenpsykiatrin i Sunderbyn och engagerar sig i kvinnofridsprojektet som Norrbottens län har. Hon vill att det ska bli en förbättring i kommunerna.

– Jag ska försöka ge mina arbetskamrater en bättre kunskap om det här. Vi får ju större och större krav på oss från staten men får inte mer medel, sa hon.