Miramars befälhavare sitter anhållen

Befälhavaren på det fartyg som släppte ut olja i vattnet utanför Luleå i onsdags är anhållen, misstänkt både för brott mot vattenföroreningslagen och brott mot sjölagen.

Förundersökningen visar att fartyget gick på grund på väg in till Luleå i måndags, och att befälhavaren lät bli att anmäla detta. Efter att ha lossat sin last avgick fartyget i onsdags utan att ha undersökts närmare.

Larmet om utsläppet kom från en fiskebåt, som såg fartyget läcka olja på vägen ut. ustbevakningen körde ikapp fartyget, beordrade befälhavaren att ankra och höll förhör med besättningen. Efter kontakt med Sjöfartsverket beordrades fartyget tillbaka in i hamn, där det fortfarande ligger kvar.

Dieseloljan som läckte ut dokumenterades av kustbevakningsflyget, men var inte sanerbar. Dykningar avslöjade senare en 60 meter lång reva under vattenytan längs ena skrovsidan.