Dubbelt så höga hyror i Luleå

Nu reagerar filmbranschen på de hyror får betala åt Luleå kommun för de lokaler som bolagen hyr i filmhuset, på Kronan området. Hyrorna anses vara orimligt höga och dubbelt så dyra som i Stockholmsområdet. På Filmpool Nord som driver projektet att locka fler filmbolag till Luleå är man medvetna om problemet. Enligt utvecklingschefen Stina Almqvist pågår just nu förhandlingar med kommunens tekniska förvaltning.

När TV4 Norrbotten huserade i det hus som idag utgör Filmhuset i kulturbyn Kronan i Luleå uppgick hyran till mellan 500-600 kronor per kvadratmeter. När de flyttade ut renoverades lokalerna och anpassades för filmbolagens behov. Det medförde också att de som idag använder lokalerna i filmhuset inte bara betalar för det rum de hyr, utan även för de gemensamma, kreativa ytorna.

Den hyra som filmbolagen får betala idag är mer än tre gånger så höga, mellan 1 750-2 250 kronor per kvadratmeter. Något som enligt ett av filmbolagen inte riktigt är motiverat, och som kan jämföras med hälften så höga hyror i Stockholmsområdet. Enligt Luleå kommun ingår dock betydligt mer än bara själva lokalen i hyran, varför jämförelsen med Stockholm inte är rättvis.

Stina Almqvist som är utvecklingschef på Filmpool Nord ser dock ytterligare ett problem, och det är krocken mellan två kulturer.