Framgång för KOL-undersökning

En undersökning som har gjorts vid lungkliniken, vid Sunderby sjukhus, har varit framgångsrik. Studien gjordes bland ett 50-tal patienter med lindrig KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Totalt deltog 224 patienter, på 27 orter i landet. Bara i Norrbotten beräknas 20 000 personer ha olika grader av KOL.

Det är läkaren Anne Lindberg, vid lung- och allergisektionen på Sunderby sjukhus som lett studien i Norrbotten.

- Det här är första gången som man har kunnat påvisa att ett befintligt preparat också har effekt på patienter med lindrig KOL, säger hon.

Läkemedlet har tidigare bara använts för patienter som har svårare KOL.

Om det blir klartecken för att preparatet kan användas mot den lindriga formen av KOL, kommer det att minska patienters lidande. Det blir dessutom sparande för landstingen, eftersom det är en växande lungsjukdom.

KOL orsakas oftast av rökning.