Lättare att klaga i Piteå

Ett nytt klagomålssystem införs nu i Piteå kommun. Medborgarna får i dagarna hem en blankett där de lätt och smidigt ska kunna tycka till om allt som har med kommunens verksamheter att göra. Piteborna tycker att det nya systemet verkar bra.

”Synpunkten” är ett nytt system i Piteå kommun där man ska kunna lämna beröm eller klagomål. Via personlig kontakt, kommunens hemsida eller via den blankett som kommer hem till alla hushåll.

– Den som har lämnat sin synpunkt har rätt att få ett svar inom fem arbetsdagar att vi har tagit emot synpunkten, säger Mona Lundström, utvecklingschef på Piteå kommun.

Jimmy Karlsson, SR Norrbotten
jimmy.karlsson@sr.se