Norrbotten kan tvingas bryta uran

EU kan tvinga Sverige till brytning av uran, det kan påverka Norrbotten då det är ett av de län som ligger i topp på listan över län där det pågår flest undersökningar av berggrunden på jakt efter uran.

Norrbotten är en av de län som ligger i toppen på Sverigelistan över de län där det görs flest undersökningar av berggrunden för att hitta uran. Bergstaten har delat ut åtta tillstånd till fem företag som specifikt har uppgivit att de vill söka efter just uran i länet under de två senaste åren.

Hittills har regeringen sagt nej till en eventuell brytning av uran i landet, men enligt ett föredrag som Sverige skrev under i samband med inträdet i EU så kan den europeiska unionen tvinga Sverige att börja bryta uran om det skulle visas bli en bristvara i framtiden.