Skola i Gällivare hotas av nedläggning

Elevantalet i Gällivare kommuns skolor kommer att minska under de kommande fyra åren. Därför vill moderaterna lägga ner någon skola.

Eva Alriksson från moderaterna, som är vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Gällivare, ser en risk med ett minskat elevunderlag. Hon tror att kvalitén kan bli sämre i skolan.

- Det blir färre lärare. Det vi ser idag är att de som behöver stödresrurser inte får det i dag. Stödresurserna är redan upptecknade i klasslärare, säger hon.

Fram till år 2010 kommer elevantalet att minska med drygt 500 elever i Gällivares tätorter. I beräkningen har inte räknats med några inflyttningar.

Skolorna används inte fullt ut
Redan i dag används inte skolorna med maximal kapacitet. Enligt moderaterna i Gällivare kommer dagens antal skolor att ha alldeles för få elever. Eva Alriksson, moderaterna, beskriver en sådan utveckling med ett enda ord.

- Katastrof för barnen! Om politikerna inte har mod och kraft att göra det som måste göras så drabbar det samtliga elever. De får inte den undervisning som de har rätt att få, säger hon.

Eva Alriksson vill egentligen inte lägga ner någon skola alls men anser det ända nödvändigt. Hon hänvisar också till ett uttalande från alla rektorer inför budgetarbetet.

- Samtliga rektorer sa enstämmigt; ni måste lägga ner en skola, säger hon.