Mycket nytt när barnbibliotek öppnas

Den 20:e januari öppnar det nya barnbiblioteket i Kulturens Hus i Luleå. Det blir dubbelt så stort och ett samarbete med länsbibliotekets webbsite kommer att möta barnens behov.

I det nya barnbiblioteket ska det finnas tre delar: en småbarnsdel, en faktaboksdel och en berättarboksdel. En stor teckningstävling i fem norrbottenskommuner inbringade 500 bidrag från barn om hur de ville ha ett bibliotek.

-Det var massor av bra förslag. Det överraskade oss att de flesta beskrev hur de ville ha belysningen, eller färgen på möblerna . Detaljer. Inte hur hyllorna skulle ändras, säger Kristina Andersson, barnbibliotekarie på stadsbiblioteket i Luleå:

En av nyheterna i biblioteket blir att man inte sorterar böckerna efter författare eller titlar utan efter tema. Exempelvis kan det stå kärlek, fantasi, eller djur på bokhyllan där favoritböckerna finns.

I dag är det trångt i den gamla barnavdelningen i Luleås stadsbibliotek, men nu blir det alltså ändring.