Röjningsplikt kan införas

Kraven på skogsägare kommer att bli hårdare. Det visar den skogsutredning som nyligen presententerades för Näringsdepartementet. Virkesuttaget måste ökas och bland annat så kan röjningsplikt införas om inte skogsägarna skärper sig innan 2010 säger utredaren Maggi Mikaelsson.

I utredningen pekar hon på flera åtgärder som bör göras för att öka produktionen bland annat bör betesskadorna minskas genom en ökad avskjutning av älgstammen.

Plantering av skog på jordbruksmark, ökad gödsling och dikesrensing finns också med som förslag på ökad produktivitet.

Utredaren vill också återinföra skogsbruksplanen som togs bort 1993. Skogsbruksplanen är ett dokument på vad det är för skog och ålder på den och vilka åtgärder som ska göras, till exempel röjning och avverkning på skogsfastigheten.

Tomas Mörtsell, styrelseordförande på Norra skogsägarna, är positiv till att skogsbruksplanen återinförs med det bör vara med vissa begränsningar. En liten fastighet ska inte behöva köpa en dyr skogbruksplan säger han.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se