Stort underskott i Boden

Socialnämnden i Boden dras med ett stort underskott. Prognosen för det här året pekar mot ett minus på 18 miljoner kronor.

Det är ännu oklart vad underskottet får för konsekvenser men till nästa vecka ska en analys av budgetläget vara klar.

- Det låter som en enkel förklaring men det kan vara så att vår budget helt enkelt är för liten, säger nämndens ordförande Anders Sundström (ns).

Orsakerna till underskottet är flera, enligt Anders Sundström, och det handlar framförallt om stora kostnaderna för de verksamheter som är lagstyrda, bland annat LSS, Lagen om Stöd och Service.