Vård i livets slutskede berör alla

Idag är det världsdagen för vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Det uppmärksammas i Norrbotten genom att allmänheten bjuds in till landstingshuset där det blir en del information. Enligt Monica Rask-Carlsson som är projektledare för palliativ vårdutveckling är palliativ vård något som berör alla.

- Det är viktigt att få ett värdigt slut på sitt liv, säger Monica Rask-Carlsson som är projektledare för palliativ vårdutveckling.

Hon framhåller också att det är viktigt att man uppmärksammar det för att allmänheten ska veta att det går att få en bra vård, men också att våra beslutsfattare ska komma och se att det finns mer man kan göra.

Enligt Sven Söderberg som är överläkare och specialist på palliativ vård visar undersökningar att männsikor vill ha palliativ vård hemma. Han tycker därför att det måste göras omprioriteringar i länet.

- När vi idag satsar ganska mycket på sjukhusvård så är det ganska svårt att få bra hjälp i hemmet, i Norrbotten idag, säger han.

Sven Söderberg berättar också att det redan idag finns förslag på att genomföra en förändring i organisationen så att man får team som hjälper till att vårda människor i hemmet, stöttar sköterskor, läkare och distriktssköterskor.

Redan nu sker förändringar. Sedan ett år tillbaka jobbar Västberga äldreboendes personal i Råneå med att med små medel förhöja livskvalitén för de boende. Till exempel var det en kvinna som älskade att bada, så då gjorde dom iordning ett bad med väldoftande oljor o tända ljus.

- Hon var så lycklig där hon låg. Hon pratade och berättade. Hon har annars tappat rätt mycket av sitt språk, genom sin demens. Det är inte stora förädnringar som behövs, utan just det här att vi uppmärksammar det lilla, säger Kristina Morin, som är chef på Västberga äldreboende i Råneå.