Kalix kommun hotas av vite

Kalix kommun måste förbättra arbetsmiljön för enhtescheferna inom äldre- och handikappomsorgen. Arbetsmiljöverket förelägger därför kommunen att beskriva arbetsuppgifterna för varje chef och bedöma hur lång tid arbetsuppgifterna tar. Kommunen ska även vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Senast 1 februari ska detta vara åtgärdat annars hotar ett vite på 200.000 kronor.