Ansökningar om tvångsvård minskar

Ansökningarna om tvångsvård för personer med svåra missbruksproblem har minskat kraftigt i länet under de senaste åren. En rapport från Länsstyrelsen visar att antalet ansökningar i stort sett har halverats sedan mitten av nittiotalet.

Lagen om vård av missbrukare, LVM, säger bland annat att den som utsätter sig själv och andra för fara genom sitt missbruk, kan dömas till tvångsvård om dom frivilliga behandlingssätten inte räcker till.

Lars-Åke Forsman är ordförande för den frivilliga stödorganisationen Länkarna, och han är kritisk till att ansökningarna om LVM-vård har minskat.

- Det är beklagligt. Vi har en väldigt stor alkohol- och narkotikaproblematik som bara ökar i det här landet, så rimligtvis borde också tvångvården öka i motsvarande grad, säger han.

Ansökningarna om tvångsvård kommer från kommunernas socialnämnder och det är Länsrätten som beslutar om vården.

Mellan år 2002 och 2005 kom det in runt tio ansökningar från kommunerna per år, och det är en siffra som var ungefär dubbelt så hög i mitten av nittiotalet.

Leif Wikman är ordförande i socialnämnden i Luleå. Han säger att man har börjat satsa mer på frivillig vård i kommunen och att det gör att LVM-vård inte behövs lika ofta som förut.

- När man tar till ett LVM då har man misslyckats. Vi prioriterar alltså att se till att ordna frivilliga insatser, säger han.

Men Lars-Åke Forsman menar att för en del är tvångsvård den enda hjälp som fungerar.

- De blir inte bättre av att sitta i öppenvården, utan här måste det till professionell hjälp av en helt annan dignitet.