Instabila granater ska bort från sjö

Vid lunchtid på måndagen börjar Försvarsmakten att spåra gamla synder i Norrbottens mest förgiftade sjö - Ala Lombolo i Kiruna. Det handlar om att lokalisera 170 lådor med instabila granater som har dumpats i den kvicksilverförgiftade sjön.

Malin Berglundh är projektledare på Kiruna kommun och hon hoppas att Försvarets sökande efter granater leder till att sjön kan saneras.

– Det är i alla fall ett litet framsteg. Och vi hoppas att det leder till fler undersökningar och kanske ett upptag av ammunitionen, säger Malin Berglundh.

Ala Lombolo som ligger nära centrala Kiruna är en grund sjö och promenaden runt är bara tre kilometer. På botten döljer sig 17 300 luftvärnsgranater och dessutom 200 kilo kvicksilver.

Det är 15 år sedan gifterna upptäcktes, men nu är det bråttom att rena sjön eftersom sprickor från gruvan hotar att sänka vattennivån och i så fall skulle kvicksilvret frigöras och åka ut i Torne älv.

Ett hinder för att rensa sjön från kvicksilver är granaterna, eftersom de riskerar att explodera vid en sanering.

Under hela den här veckan kommer försvaret som en del i sitt eget projekt ”dumpad ammunition” att undersöka var i sjön granaterna finns.

– De kommer att åka ut med båt och de har en hund med sig som nosar upp ammunition. De har även med sig utrustning som kan undersöka sjöbotten och dykare, berättar Malin Berglundh.

Om granaterna ska plockas upp och vem som ska betala för det är oklart än så länge. Försvaret har inte tagit på sig det juridiska ansvaret för att granaterna ligger där de ligger sedan 1950-talet, eftersom man menar att det fanns tillstånd att dumpa dem i sjön på den tiden.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se