Minst två statssekreterare från Norrbotten

I dag står det klart att Norrbotten får minst två statssekreterare i den nya regeringen. Det är Ola Alterå, som blir statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson, och Elisabeth Falemo, som blir statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren.

Ola Alterå är från Norrfjärden och har bland annat varit i ordförande för centerns ungdomsförbund i Norrbotten.

Elisabeth Falemo är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet och har bland annat varit ledamot av kommunfullmäktige i Luleå.