Satsning på naturturism

Sveaskog och Svenska Ekoturismföreningen inleder ett samarbete kring naturturism. Att stimulera fram fler och skickligare turistföretagare, och lyfta fram naturturismen i samhällsdebatten är några frågor som parterna kommer att arbeta med. Sveaskog finansierar de gemensamma satsningarna med 4,5 miljoner kronor under tre år.