Inga beslut ledde till anmälan

Försäkringskassans kontor i Kiruna har anmält en anställd till personalansvarsnämnden. Mannen tilldelades som enhetschef 2001 fyra ärenden om återkrav om felaktigt utbetald ersättning. Enhetschefen tyckte att ärendena var för komplicerade och lät bli att fatta några beslut. Felen uppdagades först under hans semester 2006. Nu har ärendet anmälts personalansvarsnämnden.