Färre bryter mot körförbud i centrala Göteborg

ONSDAG 19 MAJ

Antalet bilar som kör på gator i centrala Göteborg där det egentligen är förbjudet att köra har halverats under en tvåårsperiod. Från 4 000 bilar per vecka till 2 000 bilar.

Det är Trafikontoret och polisen som samarbetat med att sätta upp kontroller på gatorna innanför Vallgraven.

Göteborg Direkt var med i förmiddags vid en av kontrollerna och träffade även Jeanette som missat skyltningen och fick böta 1000 kronor då hon kört på Östra Hamngatan på väg mot Brunnsparken.

Trafikkontoret i Götbeorg har under två år samarbetat